Pradžia ŠP projektavimas
ŠP projektavimas

Automatinis šilumos punktas – tai kompleksinė šildymo sistemos dalis, susidedanti iš karšto vandens ruošimo ir šildymo šilumokaičių, šiluminės energijos apskaitos, kontrolės ir automatikos prietaisų, cirkuliacinių siurblių, uždarymo ir reguliavimo armatūros bei pavarų. Šios sistemos paskirtis – reguliuoti į pastatą paduodamą šilumos kiekį pagal lauko oro temperatūrą ir varotojų poreikius.

Lyginant su seno tipo elevatorinėmis sistemomis, automatiniai šilumos punktai turi daug privalumų, kaip:

  • Mažinamas prietaisų užimamas plotas;
  • Ši sistema yra sandaresnė, daug mažesnė vandens nutekėjimo, išsiliejimo tikimybė;
  • Mažesni šilumos nuostoliai į aplinką;
  • Automatikos prietaisai dirba patikimiau, greičiau reaguoja į aplinkos pokyčius;
  • Atsiranda galimybė nuskaityti duomenis ir valdyti sistemą per atstumą;
  • Suteikiama galimybė reguliuoti pastato šilumos suvartojimą;

Automatinio šilumos punkto galimybės:

  • Palaikyti pastovią oro temperatūrą patalpose, nepriklausomai nuo lauko oro temperatūros svyravimų;
  • Temperatūros žeminimo rėžimas – galimybė pagal poreikį nustatyti žemesnę patalpų oro temperatūrą nakties, nedarbo metu;
  • Galimybė minimaliai sumažinti šilumos vartojimą atostogų metu, savaitgaliais, kuomet pastate negyvena ir nedirba žmonės;
  • Užtikrinti vartotojui reikalingų parametrų palaikymą nepriklausomai nuo šilumos tiekėjo temperatūros grafiko;

Būtina pabrėžti, kad tikrai efektyviam šilumos vartojimui vien atnaujinti šilumos punktą neužtenka. Šildymo sistemą taip pat būtina atnaujinti: modernizuoti vienvamzdę šildymo sistemą, sumontuoti termostatinius ventilius ant šildymo prietaisų, įrengti sistemos balansavimo priemones.
 


Visos teisės saugomos © 2020 UAB "Techmeta"
Powered by J o o m l a ! Designed by:ThemZa